Darujte 2%

Ak nás budete chcieť podporiť formou darovania 2% z podielu zaplatenej dane, tu sú upozornenia na rok 2022

do 15. Februára 2022

  • zamestnanci, ktorí si nepodávajú sami daňové priznanie musia doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane zamestnávateľovi (mzdovej účtovníčke)

do 31. Marca 2022

  • daňovníci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie musia podať daňové priznanie a v príslušných riadkoch vyplniť vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania.

do 30. Apríla 2022

  • daňovníci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ – doručiť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, ktorého prílohu tvorí Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa DAŇOVÉMU ÚRADU (osobne, poštou).

Riadky vo Vyhlásení, prípadne Daňovom priznaní treba vyplniť nasledovne:

IČO: 
IBAN: 
Obchodné meno alebo názov: 
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: 

Print Friendly, PDF & Email

Permanent link to this article: https://www.slaviasenec.sk/darujte-2/